• Telefon:

    694 112 158
  • E-mail:

    happykids@happykids.edu.pl
  • Godziny Pracy:

    Pon-Piąt: 06:30 - 17:30
Podstawa programowa

Podstawa programowa

Nasze motto brzmi:

Aby każdy dzień służył odkrywaniu nowych umiejętności i pobudzaniu wrażliwości serca i umysłu

Nadrzędnym celem naszej działalności jest dążenie do wychowania młodego człowieka, otwartego na otaczający go świat, umiejącego współdziałać w grupie społecznej. Realizujemy te ważne zadania dobierając atrakcyjne i nowatorskie metody pracy z dziećmi.

Przedszkole HAPPY KIDS pracuje na programie wychowania przedszkolnego "Wokół przedszkola" M.Kwaśniewskiej, J.Lendzian i W. Żaba-Żabińskiej.
Wybrany do realizacji program odpowiada założeniom nowej podstawy programowej ( z 14 lutego 2017 roku) oraz wytycznym ustawowym, w myśl których program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, a jednocześnie treści edukacyjne mogą wykraczać poza zakres treści ustalonych w podstawie. Jest on przeznaczony do pracy z dziećmi wszystkich grup wiekowych, w przedszkolach z uwzględnieniem dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym także dzieci zdolnych.

Rekrutacja i Zapisy