• Telefon:

    694 112 158
  • E-mail:

    happykids@happykids.edu.pl
  • Godziny Pracy:

    Pon-Piąt: 06:30 - 17:30
Logorytmika

Logorytmika

LOGORYTMIKA - 1 x tygodniowo
(dla dzieci od 3 lat)
Przed rozpoczęciem nauki czytania i pisania potrzebna jest praca nad rozwojem funkcji analizatorów: słuchowego, wzrokowego, motorycznego, biorących udział w tym procesie. Najważniejsza jednak rola przypada analizatorowi słuchowemu, który odpowiada za właściwe funkcjonowanie procesów analizy i syntezy. To on przede wszystkim odpowiada za poprawne wypowiadanie głosek, ich różnicowanie, łączenie w sylaby i wyrazy. U dzieci z zaburzeniami funkcjonowania analizatora słuchowego często współwystępują wady lub zaburzenia mowy.
Stąd tak szczególny nacisk kładziemy na wychowanie słuchowe wykorzystujące szereg ćwiczeń rozwijających wrażliwość słuchową dziecka. Ćwiczenie te mają na celu rozwijanie uwagi słuchowej dziecka oraz wzbudzenie zainteresowania dźwiękami. Uczą rozróżniania dźwięków, reagowania na te dźwięki, lokalizowania ich źródła itp. Rozwijanie funkcji słuchowej jest podstawą wychowania językowego dziecka.

Nasze zabawy muzyczno-ruchowe kształcąc ruchy całego ciała (makroruchy), wpływają pośrednio na usprawnianie narządów mownych (mikroruchy), gdyż ułatwiają ich ćwiczenie. W ramach zajęć z logorytmiki dzieci wykonują ćwiczenia muzyczno-ruchowe mające na celu kształcenie i sprawne wykonywanie ruchu, a co za tym idzie, wyrabiające szybką orientację w czasie i przestrzeni, umiejętność koncentracji uwagi, zmuszają do sprawniejszego myślenia. Kształcą też takie cechy charakteru, jak zdyscyplinowanie, karność, porządek, aktywność, poczucie odpowiedzialności, umiejętność współdziałania w grupie, samodzielność.

Zajęcia prowadzi Pani Renata Traczyk - dyplomowany nauczyciel języka polskiego - ukończone studia Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwentka Podyplomowego Studium Logopedycznego na UW, ukończony kurs psychostymulacji, logorytmiki, emisji głosu, dykcji i artykulacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w placówkach szkolnych, przedszkolnych, pracowniach terapeutycznych i poradniach PP. Od początku związana z HAPPY KIDS

Rekrutacja i Zapisy